صفحه اصلی
منوی اصلی
 
 
شبکه های اجتماعی
دنیای زیبای کاکتوس ها

 

mihancactus

 

 

 

 
مقالات آموزشی

اقدامات احتیاطی در برابر آفات و بیماریهای کاکتوسها و ساکولنتها

1) قرنطینه Quarantine وقتی گیاه جدیدی از کاکتوس و ساکولنت خریداری میکنید ، بهتر است به مدت چند هفته از سایر گیاهان کلکسیون شما جدا نگهداری شود تا اگر آفت یا بیماری آشکار شد، بتوان قبل از سرایت به سایر گیاهان اقدام لازم را برای کنترل آن انجام داد. در مدت زمان قرنطینه چنانچه آفت بصورت تخم روی گیاه باشد زمان لازم برای خروج از تخم به آفت داده شود و یا بیماری اگر در حالت کمون باشد، ظاهر شده و به این ترتیب ناخواسته آفت یا بیماری جدیدی را به کلکسیون خود اضافه نمیکنیم. بسیاری از پرورش دهندگان کاکتوس پس از خرید نمونه جدید، تعویض گلدان کرده و با یک سم سیستمیک حشره کش سمپاشی میکنند . این عمل بهترین راه برای بررسی وضعیت ریشه از نظر آفت شپشک آرد آلود ریشه و یا سایر بیماریهای ریشه و کنترل آفات است.

2) نظارت Inspection بررسی مداوم گیاهان مثلآ هنگام آبیاری یا مواقع دیگر، کمک میکند تا علائم اولیه آفت یا بیماری را قبل از اینکه مشکل جدی ایجاد کند یا پخش شود، کشف کنیم. زمان کشف آلودگی ممکن است گیاهان مجاور هم آلوده شده باشند ولی در مرحله ای باشند که قابل تشخیص نباشد. بیشتر مورد در کنترلهای شیمیایی گیاهان مجاور گیاه آلوده هم که ظاهرآ سالم هستند، باید سمپاشی شوند . در حین نظارت همیشه به گیاهانی که رشد ندارند یا ضعیف هستند یا تغییرات ناگهانی دارند یا خمیده و شل هستند بیشتر دقت کنیم، زیرا این علائم میتواند نشان از شروع بیماری یا مشکل آفت یا بیماری در ریشه باشد.

3)هایژنی Hygiene . این کلمه معادل فارسی ندارد و عبارت است از رعایت بهداشت در گلخانه. همیشه بقایای گیاهی شامل برگها و گلهای خشکیده ، علفهای هرز باید سریعآ جمع آوری شوند زیرا میتواند باعث شروع و شیوع بسیاری از آفات و بیماریها باشد. آفات میتوانند از بقایای گیاهی بعنوان پناهگاه و محلی برای زمستان گذرانی استفاده کنند و همچنین زمان مرطوب شدن این بقایا محل پرورش قارچها و تولید هاگهای آنها باشند.

نویسنده : مهندس محمدی

بازگشت