صفحه اصلی
منوی اصلی
 
 
شبکه های اجتماعی
دنیای زیبای کاکتوس ها

 

mihancactus

 

 

 

 
مقالات آموزشی

پوسیدگی یا پژمردگی آوندی فوزاریومی Fusarium rot or wilt

این بیماری های شایع در کاکتوسها و ساکولنتها و بسیاری از خانواده های گیاهی دیگر میباشد . عامل آن همانطور که از اسم بیماری مشخص است قارچ Fusarium oxysporum میباشد که دارای پراکنش جهانی است. عامل بیماری بیش 100 نژاد دارد که بطور تخصصی روی گونه ها مختلف گیاهی و حتی انسان بیماری ایجاد میکنند. عامل بیماری میتواند روی بقایای گیاهی مرده در خاک زندگی کرده و مدتهای طولانی زنده بماند و بمحض پیدا کردن میزبان به آن حمله کند بصورتی کهاز طریق ریشه وارد گیاه شده وخش میشود. بهترین دما برای فعالیت قارچ 25 الی30 درجه و در خاک از دمای 30 درجه به بالا . دمای بالاتر برای قارچ مطلوب تر است.

علائم این بیماری بطور کلی پژمردگی، کلروز( زرد شدن) ، نکروز ( مرگ بافت معمولا همراه با قهوهای یا سیاه شدن)، نارنجی- قهوه ای شدن بافت آوندی، توقف رشد، ارغوانی مایل به قرمز شدن و افتادن زود هنگام برگ در گیاهان برگ دار، قهوه ای شدن و پوسیدگی کامل ریشه و مرگ گیاهچه های جوان است. در مراحل پیشرفته تر و شرایط مرطوب میسلیوم ( ریسه های) قارچ تمام گیاه را میپوشاند و روی گیاه از یک پوشش قرمز مایل به قهوهای با هاگهای بنفش رنگ پوشیده میشود . محل پوسیدگی در کاکتوس بوی تندی دارد.
کنترل : 1)ا ز بین بردن بقایای آلوده گیاهی و تهیه قلمه از قسمت سالم گیاه.
2) زهکش مناسب خاک و پرهیز از آبیاری بیش ازحد و جلوگیری از پاشش آب.
3) از بین بردن علفهای هرز و بهداشت گلخانه و اطراف
4) ضد عفونی بذر و خاک و ادوات زیرا از راههای انتشار بیماری هستند 
5) کنترل شیمیایی تاحدی برای ضد عفونی خاک و جلوگیری از گسترش بیماری کاربرد دارد ولی را علاجی برای بیماری نیست. استفاده از قارچکش سیستمیک تیوفانات متیل .گزارش شده قارچکش مانکوزب در مورد کاکتوس کریسمس مفید بوده 
رفرانس:cactusnursery و wikipedia.org

تهیه و ترجمه : مهندس مهدی محمدی

بازگشت