صفحه اصلی
منوی اصلی
 
 
شبکه های اجتماعی
دنیای زیبای کاکتوس ها

 

mihancactus

 

 

 

 
مقالات آموزشی

آناتومی گل در کاکتوسها

Anther یا بساک جایی است که دانه گرده در آن قرار دارد و از آنجا آزاد میشود . بساک بر روی رشته هایی بنام Filament قرار دارد مجموعه بساک و رشته ها، پرچم یا Stamen نام دارد.

Ovary یا تخمدان که در آن تخمک ها یا Ovule قرار دارد تخمک ها بعدآ توسط گرده تلقیح میشوند و تشکیل بذر را میدهند.

Petals یا گلبرگها که همان بخش رنگی و زیبای گل است و نقش جلب حشرات برای گرده افشانی را دارد.Sepal یا کاسبرگها بخشی است که از میوه محافظت میکند. مجموعه گلبرگها و کاسبرگها را گلپوش یا Perianth مینامند .

Stigma یا کلاله که معمولا چسبناک است و دانه گرده را نگه میدارد و بر روی Style (پایه کلاله) قرار دارد و در زیر استایل تخمدان و تخمکها قرار دارند. مجموعه کلاله، پایه و تخمدان مادگی یا Pistil نام دارد.

Pericarp پریکارپ که بعدآ تشکیل پوست و گوشت داخلی میوه را میدهد.

عکس: برش طولی گل کاکتوس Hylocereus undatus

تهیه و تنظیم : استاد مهدی محمدی

بازگشت