صفحه اصلی
منوی اصلی
 
 
شبکه های اجتماعی
دنیای زیبای کاکتوس ها

 

mihancactus

 

 

 

 
مقالات آموزشی

شپشکهای آرد آلود یا Mealy bugs 

حشرات کوچکی از خانواده Pseudococcidae پراکنش این آفات در تمام کره زمین میباشد در مناطق گرم و مرطوب که منطقه بومی آفت هست بطور طبیعی در طبیعت وجود دارد و در مناطق معتدل و سرد بیشتر در منازل و گلخانه ها که دارای محیط مساعد هستند مشاهده میشود. از آفات مکنده مهم کاکتوسها و ساکولنتها بوده و بعنوان ناقل چند بیماری مهم مطرح هستند. 
این آفات دوجنسی و دوجنس دارای اشکال متفاوت هستند(dimorphic). ماده ها بدون بال و برعکس اکثر سپردارها دارای پا و قادر به حرکت و نر ها بالدار و قادر به پرواز هستند.حشرات ماده خود را به گیاه میچسبانند و لایه واکس پودری به دور خود ترشح میکنند و از شیره گیاهی تغذیه کرده و تقریبآ از تمامی قسمتهای گیاه قادر به تغذیه هستند.حشرات نر آفت نیستند و در عمر کوتاه خود فقط وظیفه تلقیح ماده را دارند.
در بعصی از گونه ها حشرات ماده بین 50 تا100 تخم در همان لایه واکس میگذارد و بعضی از گونه ها حشره نسل بعد مستقیمآ از حشره ماده بوجود میاید.
کنترل : پاک کردن فیزیکی در منازل یکی از راههای کنترل است. چون این آفت سرما گریز است، با گذاشتن گیاه نزدیک درز پنجره نیمه باز در فصل سرما (بشرط تحمل خود گیاه) حشرات در سمت دیگر گیاه تجمع میکنند و راحتتر میتوان آنها را از گیاه جدا کرد.
شستن توسط فشار آب از نازل سمپاشهای دستی و همچنین سمپاشی با حشره کشها(دیازینون، دیمتوات،مالاتیون، متاسیستوکس،) در چند نوبت از دیگر راهها است. کنترل بیولوژیکی با دشمنان طبیعی (کفشدوزکها)از راههای دیگر برای گلخانه ها است

 

تهیه و تنظیم : استاد مهدی محمدی

 

بازگشت