صفحه اصلی
منوی اصلی
 
 
شبکه های اجتماعی
دنیای زیبای کاکتوس ها

 

mihancactus

 

 

 

 
مقالات آموزشی
بقاء کاکتوسها و مقاومت آنها به شرایط سخت

ساختمان کاکتوسها دارای خصوصیاتی است که این گیاهان را در مقابل شرایط سخت محیطی مقاوم کرده. تعدادی از این خصوصیات بطور خلاصه.
برگها :برخی از کاکتوسها دارای برگ هستند از جمله پرسکیاها و بعضی مانند اپونتیا و استروسیلندراپونتیا در مراحل ابتدایی رشد دارای برگهای استوانه ای هستند که بتدریج در جریان بلوغ این برگها را از دست میدهند . اگرچه در این چند گونه برگها در عمل فتوسنتز کمک میکنند،در سایر گونه های کاکتوس برگ یا وجود ندارد یا در مراحل اولیه رشد از دست میروند.در گیاهان دیگر برگها دارای روزنه هایی هستند که دی اکسید کربن هوا را برای عمل فتو سنتز جذب کرده و همچنین راه خروج آب زیادی در گیاه هستند.گیاه با برگهای زیاد سطح زیادی برای عمل فتوسنتز دارد، در صورتی که گیاهان بیابانی بدلیل اهمیت نگهداری آب باید سطح برگها را کاهش بدهند. بهمین دلیل در کاکتوسها عمل فتوسنتز در ساقه انجام میشود و چون سطح فتوسنتزی بدلیل کاهش برگها کم شده رشد کاکتوسها نسبت به سایر گیاهان کند تر است.
ساقه: در کاکتوسها همانگونه که ذکر شد،مهمترین عضو فتوسنتز کننده و اندام ذخیره ای گیاه ساقه است. شیارها و برامدگیهای روی ساقه در هنگام کمبود یا زیادی آب به انقباض و انبساط ساقه کمک میکنند.همچنین شیارها مانند کانال، هنگام بارندگی به هدایت آب به پای ساقه و ریشه نقش مهمی دارند. شیار ها با ایجاد سایه روشن هنگام تابش آفتاب ( مطابق شکل) و هدایت هوای گرم و سرد در طرف آفتاب و سایه( فلشهای آبی و قرمز) به خنک شدن گیاه کمک میکنند.شاید دقت کرده باشید بعنوان مثال اگر همین کاکتوس سرئوس بطور افقی روی زمین باشد شدیدا دچار آفتاب سوختگی میشود،علت آن از کار افتادن این سیستم خنک کننده است
در کاکتوسهای کروی،شکل کروی ساقه بیشترین حجم ذخیره ای و کمترین سطح برای تبخیر و از دست دادن آب را فراهم میکند.
در کاکتوسها آب بصورت ماده ای لعاب دار ذخیره میشود که در تابستان باعث کاهش تبخیر و در زمستان با غلظت زیاد از یخ زدن ساقه جلوگیری میکند. در اصل کاکتوسها دارای ضد یخ طبیعی هستند!( بهمین دلیل در زمستان نباید به کاکتوسها آب زیاد داد چون باعث کاهش مقاومت ساقه به یخ زدگی میشود).

نویسنده استاد محمدی

بازگشت