صفحه اصلی
منوی اصلی
 
 
شبکه های اجتماعی
دنیای زیبای کاکتوس ها

 

mihancactus

 

 

 

 
مقالات آموزشی
فتوسنتز در کاکتوسها CAM) Crassulacean acid metabolism)

نور خورشید نقش بسیار حیاتی،حتی بیش از تصور ما در زندگی جانداران کره زمین از جمله انسانها دارد. تمام غذای ما سوخت اتومبیلها و هواپیماها در نتیجه عمل فتوسنتز بدست میاید.
فتوسنتز پروسه ای است که در آن انرژی نوری به انرژی شیمیایی تبدیل میشود.در این تبدیل گیاهان با استفاده از دی اکسیدکربن هوا ، آب و انرژی نورانی خورشید کربوهیدرانها را میسازند.
در کاکتوسها و بعضی گیاهان دیگر فتوسنتز به روشی خاص انجام میشود که به آن Crassulacean Acid Metabolism یا به اختصار "CAM" گفته میشود . فتوسنتز CAM ابتدا در خانواده کراسولا که از ساکولنتها است کشف شد و این نام را بخود گرفت. هر چند بعد ها مشخص شد که بسیاری از خانواده های گیاهی از این روش استفاده میکنند. در روش CAM که بیشتر مختص گیاهان مناطق کم آب میباشد، نوعی سازش با محیط برای بالا بردن راندمان استفاده از آب است. "کم" شامل دو مرحله است. در شب گیاه با استفاده از خنکی هوا و کمتر بودن وزش باد روزنه های خود را باز میکند و دی اکسیدکربن هوا را جذب کرده و در یک اسید آلی بنام مالیک اسید ذخیره میکند. در روز گیاه روزنه های خود را میبندد و CO2 ذخیره شده را آزاد کرده و وارد چرخه کالوین میکند و با استفاده از نور خورشید کربوهیدراتها را میسازد در این حالت چون روزنه ها بسته اند خطر از دست دادن آب کم میشود.

نویسنده مهندس محمدی

بازگشت