صفحه اصلی
منوی اصلی
 
 
شبکه های اجتماعی
دنیای زیبای کاکتوس ها

 

mihancactus

 

 

 

 
مقالات آموزشی
پوسیدگی سیاه

یا "black rot" که به آن Downy Cacti یا نرم شدن کاکتوسها و Collar-rot یا پوسیدگی طوقه و cactus Blight هم گفته میشود، از بیماری های مهم کاکتوسها میباشد. عامل بیماری شبه قارچ Phytophthora cactorum ( از این نظر گفته میشود شبه قارچ چون در سالهای اخیر از قارچها جدا شده و در کلاس Oomycetes طبقه بندی میشود) از پاتوژنهای(عامل بیماری) مهم گیاهی بوده و به بسیاری از گیاهان از جمله کاکتوسها خسارت میزند.
علائم : سیاه و نرم شدن پایین ساقه و سپس قهوه ای و آبکی شدن آن که بتدریج به قسمتهای بالاتر ساقه سرایت میکند. این بیماری گاهی از ریشه ها شروع شده و به قسمتهای بالاتر میرود.ولی بندرت از قسمتهای هوایی شروع میشود.این بیماری با گندیدگی ناشی از بیماری باکتریایی Erwinia بسیار شبیه است با این تفاوت که در بیماری باکتریایی قسمتهای آلوده بوی تندی دارند و همچنین قسمتهای بالایی گیاه در بیماری باکتریایی زرد رنگ است.
کنترل:رعایت اصول بهداشتی از قبیل ضدعفونی خاک و ابزار باغبانی، استفاده ازقلمه ها ی سالم و جدا کردن گیاهان آلوده جهت جلوگیری از گسترش بیماری و زهکشی خاک. این قارچ تولید هاگهایی میکند که دارای تاژک هستند و در آب شنا میکنند و خود را به گیاه میرساند، بهمین دلیل مدیریت آبیاری یکی از بهترین روشهای کنترلی این بیماری است. خیس شدن خاک بمدت زیاد باعث حرکت هاگها بسمت گیاه میشود. هاگها همچنین بمدت چندین سال قادر به زنده ماندن در خاک هستند.
کنترل شیمیایی معمولآ باید قبل از آلودگی و برای ضدعفونی خاک انجام شود.قارچکشهایی که برای این منظور استفاده میشوند تیوفانات متیل ( توپسینM) و متالاکسیل است.لازم به ذکر است، قارچکش بنومیل برای شبه قارچهای کلاسOomycetes بی اثر است.( منبع بیماریهای گیاهی اگریوس جلد 2 صفحه384) پس از آلودگی فقط میتوان با جدا کردن قسمت آلوده (مطابق شکل)از گسترش بیماری جلوگیری کرد . برش باید تا جایی باشد که مطمئن شویم قلمه سالم است.

بازگشت