صفحه اصلی
منوی اصلی
 
 
شبکه های اجتماعی
دنیای زیبای کاکتوس ها

 

mihancactus

 

 

 

 
مقالات آموزشی
بیماری کپک حاکستری Grey Mildew

این بیماری بیشتر در ساکولنتها که دارای بافت نرم و آبدار هستند شایع است. آلودگی معمولا ابتدا در قسمتهای بافت مرده ، برگهای خشک شده قدیمی و ساقه های گل شروع شده و اگر با آن مبارزه نشود به قسمتهای زنده گیاه سرایت میکند .آلودگی ابتدا بصورت نقاط آب خیس شده شروع و بسرعت، نقاط بزرگتر شده و قسمت زیادی از گیاه را فرا میگیرد . در شرایطی که شبها خنک و روزها گرم هستند و همچنین رطوبت بالا باشد ، عامل بیماری تولید هاگ یا اسپور میکند و در مدت زمان کوتاهی توده خاکستری مایل به سبز و گرد مانند کل گیاه را فرا میگیرد .
عامل بیماری قارچ Botrytis cinerea میباشد که در شاخه آسکومیست ها از سلسله قارچها قرار دارد. این پاتوژن ( عامل بیماری) به بسیاری از گیاهان دیگر و میوه جات هم حمله کرده و خسارات زیادی وارد میکند همچنین در مواردی باعث ایجاد حساسیتهای تنفسی در انسان میشود .
کنترل :اگر گیاه در شرایط نوری و تهویه مناسب رشد کند کمتر با این بیماری مواجه میشویم . آبیاری موقع خشک شدن خاک و کم کردن رطوبت محیط و جدا کردن برگهای مرده و ساقه های خشک شده ( زیرا محیط مناسبی برای شروع آلودگی میباشد) از دیگر عوامل مفید هستند. آبیاری هنگام صبح زیرا در اثر گرمای روز سطح گیاه سریعتر خشک میشود و امکان آلودگی کمتر است.
جدا کردن قسمتهای کپک زده و استفاده از قارچکش کاپتان یا بنومیل بصورت اسپری در سطح گیاه در نهایت میتواند کنترل مناسبی باشد .
توضیح عکس : گیاه اشوریا Echeveria recurvataسمت چپ آلودگی کامل با کپک و کاملا ازبین رفته ولی سمت راستی در شروع آلودگی که میتواند با استفاده از قارچکش مداوا شود.
نویسنده استاد محمدی

بازگشت