صفحه اصلی
منوی اصلی
 
 
شبکه های اجتماعی
دنیای زیبای کاکتوس ها

 

mihancactus

 

 

 

 
مقالات آموزشی
ادامه بقاء در کاکتوسها و مقاومت به شرایط سخت

پوست : در کاکتوسها پوست حالت نیمه شفاف دارد و اولین سد دفاعی در برابر قارچها و باکتری های بیماریزا است . پوست از دو قسمت اپیدرم و هایپودرم تشکیل شده روی اپیدرم لایه سلولی مومی بنام کوتیکول پوشیده شده که از تبخیر آب جلوگیری کرده و در بعضی از کاکتوسها بدلیل رنگ روشن باعث باز تابش نور شده و جذب نور را کم کرده و در نتیجه دمای ساقه کم میشود. بهمین دلیل کاکتوسها گاهی تا دمای 70 درجه سانتیگراد را تحمل میکنند.
روی پوست روزنه ها وجود دارد که تعداد آن در واحد سطح بسیار کمتر از گیاهان دیگر است .لایه هایپودرم با ساختمانی که دارد باعث مقاومت مکانیکی و ایستادن گیاه میشود.
ریشه : در کاکتوسها ریشه به چند طریق در جذب آب کمک میکند. در بعضی از اپونتیا ها ریشه بصورت کم عمق و در اطراف گیاه گسترده شده در این حالت ریشه میتواند در بارندگی های کم که فقط چند سانتیمتر از خاک را مرطوب میکند،رطوبت لازم را از سطحی وسیع جمع آوری کند.در این کاکتوسها پهنای گسترش ریشه به فاصله 4.5 متر از گیاه میرسد!! ریشه ها همچنین خصوصیتهای خود را در هنگام نواسانات آبی تغییر میدهند، بعد از بارندگی ریشه بی آب قابلیت جذب و حمل سریع آب را بدست میاورد و ریشه های جدید برای نگهداری آب تشکیل میشود. در هنگام بی آبی ریشه اصطلاحآ dehydrate یا بی آب شده و با چروک شدن خود تماس با خاک را قطع میکند و از هدر رفتن آب جلوگیری میکند. همچنین دارای لایه چوب پنبه ای میباشد که از تبخیر آب جلوگیری میکند.
آرئول : گلها، خارها، موها، شاخه های جانبی همه از ساختمانی بنام آرئول در کاکتوسها منشآ میگیرد . فرق ارئولها در کاکتوسها با سایر ساکولنتهای تیغ دار در این است که آرئولها دارای ساختمانی جدا از ساقه هستند ، بهمین دلیل اگر یک ارئول از ساقه جدا شود، آب در گیاه محفوظ میماند.
خارها : خارها به چند راه به کاکتوسها کمک میکند.مانند حفاظت در مقابل جانوران علف خوار،حفاظت در مقابل نور شدید آفتاب . در بعضی از کاکتوسها تراکم موها و خارها باعث بدام انداختن لایه ای از هوا شده و از تبخیر آب جلوگیری میکنند. همچنین شبنم هایی که گاهی از آرئولها بیرون میاید، بر روی خارهای رو به پایین به زمین میچکد و توسط ریشه ها دوباره جذب میشود.
منبع استاد محمدی

بازگشت