صفحه اصلی
منوی اصلی
 
 
شبکه های اجتماعی
دنیای زیبای کاکتوس ها

 

mihancactus

 

 

 

 
مقالات آموزشی
توضيحاتي در مورد قارچكش ها

بی شک استفاده از سموم شیمیایی جهت کنترل نهایی آفات و بیماریها اصلی پذیرفته شده میباشد که موفقیت در مهار و کنترل آنها ، به عواملی چون : زمان مصرف ، دز مصرف ، طریقه مصرف ، اختلاط سموم و... بستگی دارد.
زمان سمپاشی نیز صبحگاهان یا عصر ها که روزنه های برگها باز هستند و دمای هوا خنک تر است و نیز عدم سمپاشی در هوای بادی و بارانی که امکان هدر رفت و عدم پوشش مناسب و نیز شتشوی سم وجود دارد را باید لحاظ کرد.
بهترین دز مصرف نیز روی بروشور و لیبل سم درج گردیده است و حاصل سالها آزمایش مورد اطمینان سازندگان و تایید کنندگان است و هر چند کمی و زیادی مصرف چه اثرات مخربی روی گیاه یا آفت میگذارد روی بروشور درج نمیگردد ولی تجربه استفاده قبلی خود و دیگران میتواند بسیار مثمر ثمر باشد.
طریقه مصرف نیز با توجه به سلیقه سمپاش در پاشش مناسب سم و نوع سمپاش که دارای بهم زن برای سموم پودری باشد و نوع لانس از جنس مرغوب و مطلوب که پاشش ریز قطرات را دارا باشد.
اختلاط سموم نیز بحث مهمی است که در بروشور اغلب سموم نحوه ان قید شده است اختلاط برخی سموم باهمدیگر مثل حشره کش با قارچ کش ( علی الخصوص ترکیبات مسی )و یا کنه کش ها و حتی کودهای مایع ( مثل ترکیبات کلسیم دار) دقت فراوانی را میطلبد که انشاالله در فرصتی دیگر بدان ميپردازيم.
با این توضیح مختصر تعدادي از قارچكش ها رو معرفي مي كنيم .
قارچ کشها :
- قارچکش لاماردور (تبوکونازول 150گرم برلیتر+پروتیوکونازول 250گرم برلیتر) FS40% ساخت شرکت بایر آلمان لاماردورقارچکشی با طیف اثر وسیع _ موثر روی بیماریهای بذر زی و برخی بیماریهای خاکزی دو مولکول ( ماده موثر) موجود در ساختمان شیمیایی لاماردور موجب ایجاد تعادل خوب مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در گیاه و در نتیجه تنظیم رشد در گیاه می شود .این قارچکش بعنوان یک ضدعفونی کننده بذر مورد استفاده قرار میگیرد، بعلاوه روی بیماریهای کفک برفکی.
(Microdochium nivale ) وسپتوریا (Septoria nodorum ) ازطریق ضدعفونی بذر تاثیر خوبی دارد.

- قارچ کش کولیس ( بوسکالید + کروزکسیم متیل) SC 30%ساخت BASF آلمان اختصاصا" جهت کنترل سفیدک سطحی - میزان مصرف نیم در هزار
كوليس توسط برگها جذب و در داخل برگ به خوبی منتشر شده و تمام بافتها را می پوشاند و ضمنا در پشت برگ نیز بیماری را کنترل خواهد کرد.و در خاك كاربردي ندارد .
قارچ کش رانمن ( سیازوفامید) سوسپانسیون ۴۰٪ ساخت ایشهارا سانگیو کایشا ژاپن جدید ترین قارچ کش موجود در بازار برای مبارزه با سفیدک داخلی .
این قارچ کش بصورت محافظتی با اثر تماسی میباشد. دارای خاصیت سیستمیک محدود و حرکت به سمت جوانه ها قدرت کنترل بیماری در برگهایی که پس از سمپاشی ظاهر میشوند را نیز دارد.رانمن اغلب بیماری های ناشی از قارچهای فیکومیست ، بخصوص جنس فیتوفترا را کنترل میکند.
- قارچ کش دومارک ( تتراکونازول) EC 10% ساخت ایساگرو ایتالیا برای کنترل سفیدک حقیقی سبزیجات و جالیز بهترین قارچ کش از جهت دز و تاثیر در بازار است. این قارچ کش بر لکه سیاه نیز موثر است.
- قارچ کش اپوس ( اپوکسی کونازول ) SC 12/5%ساخت BASF آلمان جهت کنترل سفیدک سطحی

- قارچ کش بایکور ( بیترتانول ) WP 25% ساخت بایر آلمان جهت کنترل لکه سیاه وحتی سفیدک حقیقی جالیز و گیاهان زینتی

- قارچکش مونسرن ( پنسیکورون ) WP 25% ساخت بایر آلمان . مونسرن قارچکش غیر سیستمیک با خاصیت حفاظتی و دوام اثر طولانی میباشد که علیه بیماری شوره سیاه به كار ميرود. مونسرن را می توان با حشره کش گاچو به صورت همزمان مخلوط و مصرف کرد.

- قارچ کش ردومیل ( متالاکسیل ) گرانول 5% ساخت سینجنتا جهت کنترل بیماریهای خاکزی مثل پوسیدگی هاي ريشه .

- قارچ کش متالاکسیل - مانکوزب از ترکیب دو نوع قارچ کش است که جهت کنترل سفیدک دروغی جالیز توصیه میشود میزان مصرف 2 در هزار

-قارچ کش داکونیل ( کلروتالونیل) SC 72% ساخت سینجنتا جهت کنترل سفیدک دروغی استفاده ميشود .

پریویکور انرژی
نام تجاری: پريويكور انرژي PREVICUR ENERGY
نام : 31% فوستيل آلومينيوم + 53% پروپاموكارب
موارد مصرف: بوته ميري ( پيتيوم - فيتوفتورا ) جاليز
سبزيجات و بذر كاري

توپسين
قارچ کش سیستمیک از گروه بنزیمیدازول علیه بیماریهای سیاهک گندم، پوسیدگی سفید ریشه هاي گياهان و پوسیدگی آرمیلاریائی ریشه در درختان میوه سردسیری استفاده می شود.

كاربندازيم ٦٠٪‏ wp
قارچ کش سیستمیک از گروه بنزیمیدازول می باشد و روی تعداد زیادی از پاتوژنهای قارچی خطرناک اثر بخشی زیادی دارد. این قارچ کش سیستمیک برای پیشگیری و درمان از طریق ریشه و نسوج سبز، جذب شده و منتقل می شود. این قارچ کش دارای نمکهای فسفات هیدروکلراید هیپو فسفیت است. قارچ کش کاربندازیم روي قارچهاي سياه تاثير به سزايي دارد .

نویسنده : مهندس جعفرزاده

بازگشت